Home Ubytovanie Galéria Cenník Chata pod lipami Ladzany Kontakt

 

Ladzany

 

Malá podhorská obec ležiaca na úpätí Štiavnických vrchov v doline Klastavského potoka.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1233, kedy Lajos Ghéczy Garamszegi si tu dal
postaviť murovaný dom zvaný „Villa Legén“. Od tohoto názvu vznikol maďarský názov obce Ledény,
od ktorého je odvodené slovo Ladziansky, Ladzianska, teda súčasný názov obce Ladzany. Obyvatelia obce
sa tu v minulosti venovali prevažne chovu dobytka - pastierstvu.

Postupne v okolí svojich obydlí rúbali lesy a klčovaním ich premieňali na poľnohospodársku pôdu alebo pasienky.
Dlhú tradíciu v obci má ovocinárstvo, ktoré kedysi bolo pre obyvateľov hlavným zdrojom obživy.
V súvislosti s pestovaním vínnej révy v roku 1709 vznikla nad obcou vinohradnícka osada „Biele Dráhy“.
Vo vinohradníckej osade sa nachádzajú vinohradnícke domčeky, ktoré v minulosti,
ale aj dnes slúžia na spracovanie vína. Priľahlé lesy sú veľkým rajom pre hubárov a bohaté
na jeleniu, srnčiu a diviačiu zver.

Obec Ladzany je súčasťou cyklotrasy „Cez tri kopce a stovky viníc Drážovce – Krnišov“, ktorú môžete
absolvovať v rámci turistiky. V okolí môžete navštíviť banské mesto Banskú Štiavnicu, Počúvadlianske jazero,
kúpeľné mesto Dudince a rôzne prírodné pamiatky a výtvory okolitej prírody.